ingilizce
Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

      

Bir ülkenin en önemli varlığı bilgi ve beceri sahibi, yetişmiş insan kaynağıdır. Türkiye bu açıdan çok şanslıdır. Genç, dinamik, atılımcı ruha sahip bir nüfusu barındırmaktadır.

Girişimcilerimizin bu nüfus yapısı içerisinde daima özel bir konumu olmuştur. 60’lı yılların başlarında Avrupa Birliği ülkelerine işgücü olarak göç eden genç insanlarımız disiplin ve çalışkanlıkları ile yakaladıkları başarıyı, ikinci kuşaktan itibaren daha değişik görev ve fonksiyonlar üstlenerek çeşitlendirmiş ve önce kendi yurttaşlarının gereksinimlerini karşılama saikı ile başlayan ticari girişimcilik serüvenleri, daha sonra sanayi yatırımları ile de desteklenen uluslararası bir girişimcilik başarısına dönüşmüştür. Bugün yurtdışında sayıları yüz binlerle ifade edilen girişimcimiz milyonlara istihdam sağlamakta, nerede ise Türkiye’nin gayrisafi milli hâsılasına yakın bir iş hacmine hükmetmektedirler. 80’li yılların başlarından itibaren uygulanan dışa dönük kalkınma modeli Türkiye’deki girişimcilerimizi de uluslararası arenaya çıkmaya özendirmiştir. Başlangıçta, artan ihracat, müteahhitlik hizmetleri ile öne çıkan girişimcilerimiz zamanla ticaret, hizmet ve sanayi sektörlerinde de dünyanın çok değişik sayıdaki ülkeleride yatırımları ile kendilerini göstermişlerdir.

Sonuçta, bu iki kaynaktan beslenmek üzere globalleşen dünya koşullarının gereğini yerine getiren ve yurtdışında ülkemiz için önemli kazanımlar sağlayan bir girişimci varlığının güçlü bir şekilde ortaya çıktığından söz edebiliriz.

Bu tespitlerimiz, 1996 yılından başlamak üzere, dünyadaki Türk işadamlarını her iki yılda bir Dünya Türk İşadamları Kurultayı kavramı altında anayurdumuzda bir araya getirmek fikrini doğurmuştur. Bir sinerji ve enformasyon ortamı olarak niteleyeceğimiz Kurultayların organizasyonunu, takibini yapmak ve dünyadaki tüm işadamlarımızın hizmetinde bir merkez yaratmak ihtiyacının sonucunda da, Dünya Türk İşadamları Vakfı (DÜTİV) kurulmuştur. 2006 yılında altıncısı idrak edilen Kurultayları büyük bir başarı ile yürüten, bunun yanında Türk iş dünyasının hizmetinde değişik faaliyet ve etkinliklere imza atan DÜTİV, başta yurtdışındaki işadamlarımız ve bunların kurduğu oda, dernek ve vakıflarla dayanışma ve işbirliği içerisinde, görevini yenilenen bir heyecanla sürdürerek, ülkemizin hizmetinde olmaya devam edecektir.


Ertuğrul ÖNEN

Dünya Türk İşadamları Vakfı Başkanı